วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพตำบลโคกสูง บ้านคูขาด หมู่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ ชนิดถุง เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๒๐๙๗ บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาเดิม บ้านสระตะเคียน หมู่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายหินอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองนกเขา หมู่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระตะเคียน หมู่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง