วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง